Architekturfreidenker   /    Dresdner Str. 59, 02977 Hoyerswerda